Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND
Trích yếu: về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Chương trình “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”
Lĩnh vực:  Chưa xác định
CQBH:  Hội đồng nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 02/11/2020
Có hiệu lực từ: 02/11/2020
Hiệu lực: 
File văn bản gốc:
Đăng Công báo:
Số 09 ngày 30/11/2020
(từ trang 03 đến trang 10)
Tổng số trang: 8 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
3,157,689 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner