Quyết định 03/2021/QĐ-UBND
Trích yếu: sửa đổi, bổ sung khoản 2 Mục III Điều 1 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Lĩnh vực:  Chưa xác định
CQBH:  Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 02/04/2021
Có hiệu lực từ: 02/04/2021
Hiệu lực: 
File văn bản gốc:
Đăng Công báo:
Số 06 ngày 30/04/2021
(từ trang 06 đến trang 07)
Tổng số trang: 2 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
2,998,820 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner