Quyết định 07/2021/QĐ-UBND
Trích yếu: sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực:  Chưa xác định
CQBH:  Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 05/04/2021
Có hiệu lực từ: 05/04/2021
Hiệu lực: 
File văn bản gốc:
Đăng Công báo:
Số 06 ngày 30/04/2021
(từ trang 25 đến trang 26)
Tổng số trang: 2 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
2,998,098 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner