Quyết định 02/2009/QĐ - UBND
Trích yếu: v/v sửa đổi Điều 7 Chương III của "Quy định cụ thể một số định mức, chế độ, tiêu chuẩn trong chi tiêu, quản lý và sử dụng tài sản đối với các cơ quan Nhà nước, Đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương" (Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2008/QĐ - UBND ngày 14/4/2008 của UBND tỉnh Hải Dương)
Lĩnh vực:  Chưa xác định
CQBH:  Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 26/02/2009
Có hiệu lực từ: 08/03/2009
Hiệu lực: 
File văn bản gốc:
Đăng Công báo:
Số 01 ngày 15/02/2009
(từ trang 40 đến trang 41)
Tổng số trang: 2 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
3,110,270 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner