“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 174 văn bản được ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23/12/2008 Quyết định số 4908/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện, thành phố.
23/12/2008 Quyết định số 4909/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.
23/12/2008 Quyết định số 4910/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương.
23/12/2008 Quyết định số 63/2008/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt điều chỉnh quy định việc thu, nộp quản lý và sử dụng Phí trông giữ ô tô, xe máy, xe đạp trên địa bàn tỉnh.
20/12/2008 Quyết định số 59/2008/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành quy định về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
20/12/2008 Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt điều chỉnh mức thu học phí các trường bán công trên địa bàn tỉnh.
20/12/2008 Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.
20/12/2008 Quyết định số 62/2008/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2009.
18/12/2008 Chỉ thị số 20/CT- UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
11/12/2008 Nghị quyết số 102/2008/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2008 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.
11/12/2008 Nghị quyết số 103/2008/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về̀ dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2009.
11/12/2008 Nghị quyết số 104/2008/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2009.
11/12/2008 Nghị quyết số 105/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.
11/12/2008 Nghị quyết số 106/2008/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch một số loại đất tỉnh Hải Dương đến năm 2010.
11/12/2008 Nghị quyết số 107/2008/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
11/12/2008 Nghị quyết số 108/2008/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình từ nay đến 2015.
11/12/2008 Nghị quyết số 109/2008/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Điều chỉnh mức thu học phí các trường bán công trên địa bàn tỉnh.
11/12/2008 Nghị quyết số 110/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch triển khai thực hiện Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 tỉnh Hải Dương.
11/12/2008 Nghị quyết số 111/2008/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Đề nghị công nhận Thành phố Hải Dương là đô thị loại II.
11/12/2008 Nghị quyết số 112/2008/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường Thanh Bình để mở rộng phường Lê Thanh Nghị và thành lập phường Tân Bình; điều chỉnh địa giới hành chính phường Ngọc Châu để thành lập phường Nhị Châu thuộc thành phố Hải Dương.
Chuyển tới trang:  /9     Số văn bản mỗi trang: 
3,400,059 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner