“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 67 văn bản được ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23/11/2006 Quyết định số 4046/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
23/11/2006 Quyết định số 4048/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của huyện Ninh Giang.
16/11/2006 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2006 - 2007.
16/11/2006 Quyết định số 3975/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội Kế hoạch hóa gia đình huyện Cẩm Giàng.
16/11/2006 Quyết định số 3976/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hải Dương.
09/11/2006 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh.
06/11/2006 Quyết định số 3832/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc uỷ quyền cho Sở công nghiệp cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực.
06/11/2006 Quyết định số 3837/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2006 do thiên tai, sâu bệnh.
03/11/2006 Quyết định số 3826/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển dịch vụ vận tải Tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2006 - 2010.
03/11/2006 Quyết định số 3828/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt đề án Phát triển chăn nuôi - Thủy sản theo hướng tập trung, nâng cao chất lượng, quy mô, đảm bảo vệ sinh môi trường tỉnh Hải Dương giai đoạn 2006 -2010.
01/11/2006 Quyết định số 3734/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/V thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2006.
18/10/2006 Chỉ thị số 25/2006/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện kế hoạch làm thuỷ lợi đông xuân 2006 - 2007 và công tác thu thuỷ lợi phí vụ mùa năm 2006".
17/10/2006 Quyết định số 3567/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển dịch vụ Bưu chính, Viễn thông tỉnh Hải Dương giai đoạn 2006-2010.
16/10/2006 Quyết định số 3561/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công.
16/10/2006 Quyết định số 3562/2006/QĐ- UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định một số biện pháp bảo vệ an toàn công trình lưới điện trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải D¬ư¬ơng.
30/09/2006 Quyết định số 3153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Chuyển đổi Trung tâm Thông tin khoa học-công nghệ và Tin học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm".
29/09/2006 Quyết định số 3359/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Hỗ trợ giá giống khoai tây vụ Đông Xuân năm 2006 - 2007.
28/09/2006 Quyết định số 3334/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007.
27/09/2006 Quyết định số 3315/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Chương trình đẩy mạnh xúc tiến thương mại- du lịch tỉnh Hải Dương giai đoạn 2006 - 2010.
27/09/2006 Quyết định số 3316/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duỵệt Đề án Phát triển dịch vụ du lịch tỉnh Hải Dương giai đoạn 2006-2010.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
3,400,020 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner