“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2020           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 120 văn bản được ban hành trong năm 2020:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24/12/2020 Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.
24/12/2020 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính tạo động lực phát triển thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn (giai đoạn 2021 - 2025).
24/12/2020 Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2021.
24/12/2020 Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.
24/12/2020 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
24/12/2020 Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế và hỗ trợ bổ sung mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
24/12/2020 Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với các đối tượng đang được nuôi dưỡng, học tập tại Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc Hội Người mù tỉnh Hải Dương.
24/12/2020 Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
24/12/2020 Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021 - 2025.
24/12/2020 Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương năm 2021.
24/12/2020 Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.
24/12/2020 Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 của tỉnh Hải Dương.
24/12/2020 Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Hải Dương.
24/12/2020 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
24/12/2020 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2021 và phân bổ kinh phí Trung ương bổ sung thưởng vượt thu năm 2019.
24/12/2020 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2019.
24/12/2020 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương.
24/12/2020 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh năm 2021.
24/12/2020 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị-xã hội; cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2021.
24/12/2020 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021.
Chuyển tới trang:  /6     Số văn bản mỗi trang: 
3,399,587 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner