“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Tất cả các cơ quan ban hành           Nghị quyết
Danh sách 16 Nghị quyết do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09/12/2009 Nghị quyết số 127/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.
09/12/2009 Nghị quyết số 128/2009/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển thuộc Ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2010.
09/12/2009 Nghị quyết số 129/2009/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2008.
09/12/2009 Nghị quyết số 130/2009/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2010Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2010.
09/12/2009 Nghị quyết số 131/2009/NQ-H§ND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.
09/12/2009 Nghị quyết số 132/2009/NQ - H§ND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
09/12/2009 Nghị quyết số 133/2009/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập thị xã Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương.
09/12/2009 Nghị quyết số 134/2009/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp năm 2010 tỉnh Hải Dương.
09/12/2009 Nghị quyết số 135/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
09/12/2009 Nghị quyết số 137/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho đại biểu thôi làm nhiệm vụ.
09/07/2009 Nghị quyết số 121/2009/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp bổ sung trong thời gian tới; điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2009.
09/07/2009 Nghị quyết số 122/2009/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức phụ cấp đối với Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
09/07/2009 Nghị quyết số 123/2009/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung chức danh và điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, khu dân cư.
09/07/2009 Nghị quyết số 124/2009/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Đề nghị công nhận thị trấn Sao Đỏ huyện Chí Linh là đô thị loại IV.
09/07/2009 Nghị quyết số 125/2009/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh.
09/07/2009 Nghị quyết số 126/2009/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
3,113,854 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner