“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 26 văn bản được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22/06/2018 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
20/06/2018 Quyết định số 1991/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương.
20/06/2018 Quyết định số 1992/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện.
20/06/2018 Quyết định số 1993/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ.
20/06/2018 Quyết định số 1994/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Bình Giang.
20/06/2018 Quyết định số 1995/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc.
20/06/2018 Quyết định số 1996/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng.
20/06/2018 Quyết định số 1997/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Kinh Môn.
20/06/2018 Quyết định số 1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Kim Thành.
20/06/2018 Quyết định số 1999/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà.
20/06/2018 Quyết định số 2000/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế thị xã Chí Linh.
20/06/2018 Quyết định số 2001/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang.
20/06/2018 Quyết định số 2002/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Nam Sách.
19/06/2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số nội dung về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
11/06/2018 Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ tỉnh Hải Dương.
07/06/2018 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
29/05/2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
08/05/2018 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019.
03/05/2018 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
14/04/2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2018.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
1,059,662 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner