“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 47 văn bản được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31/07/2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm học 2013-2014.
31/07/2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
31/07/2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Sửa đổi Điểm c, Khoản 1, Điều 11, Quy định kèm theo Quyết định số: 25/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh.
31/07/2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tấng chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013 – 2020.
18/07/2013 Nghị quyết số 59/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2013.
18/07/2013 Nghị quyết số 60/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2020.
18/07/2013 Nghị quyết số 61/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời giá một số dịch vụ kỹ thuật y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
18/07/2013 Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
18/07/2013 Nghị quyết số 63/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
18/07/2013 Nghị quyết số 64/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập phường Ái Quốc, phường Thạch Khôi thuộc Thành phố Hải Dương.
17/07/2013 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện.
09/07/2013 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vàDự toán ngân sách nhà nước năm 2014.
05/07/2013 Quyết định số 1450/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
04/07/2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 2 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành "Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, thuỷ sản và đào, đắp ao nuôi trồng thuỷ sản; Đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; Đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương".
28/06/2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về hồ sơ, trình tự và thời hạn định giá đất làm cơ sở tính thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
27/06/2013 Quyết định số 1354/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2014 - 2015.
26/06/2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Quy định điều kiện, phạm vi hoạt động của người điều khiển và phương tiện giao thông thô sơ đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương (ban hành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 05/5/2010 của UBND tỉnh).
26/06/2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
13/06/2013 Quyết định số 1207/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
28/05/2013 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
3,399,707 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner