“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2021           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 127 văn bản được ban hành trong năm 2021:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30/12/2021 Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
28/12/2021 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Hải Dương.
28/12/2021 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn nối từ đường tỉnh 395 đến đường trục Bắc - Nam, huyện Thanh Miện).
28/12/2021 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu Quang Thanh.
28/12/2021 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng cầu Cậy thuộc tuyến tránh đường tỉnh 394, tỉnh Hải Dương.
28/12/2021 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện Phụ sản Hải Dương giai đoạn II (Khối điều trị nội trú và dịch vụ tổng hợp).
28/12/2021 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Hải Dương.
28/12/2021 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn năm 2022-2030 và định hướng đến năm 2045.
17/12/2021 Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc Ban hành Đơn giá nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất để bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
16/12/2021 Quyết định số 3764/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương Giai đoạn 2021-2030.
08/12/2021 Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025.
08/12/2021 Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025.
08/12/2021 Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.
08/12/2021 Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện hỗ trợ các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế và hỗ trợ bổ sung mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
08/12/2021 Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với các đối tượng được tiếp nhận vào Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc Hội Người mù tỉnh Hải Dương.
08/12/2021 Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; mức hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
08/12/2021 Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐNDC của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương.
08/12/2021 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hải Dương được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.
08/12/2021 Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
08/12/2021 Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang: 
3,399,603 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner