“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2022           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 31 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2022:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30/09/2022 Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.
28/09/2022 Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách phần diện tích đất công thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
26/09/2022 Quyết định số 2580/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
26/09/2022 Quyết định số 2581/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
26/09/2022 Quyết định số 2582/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
12/09/2022 Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành cấp dự báo cháy rừng, bảng tra cấp dự báo cháy rừng, thời gian cao điểm xảy ra cháy rừng và xác định vùng trọng điểm cháy rừng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
01/08/2022 Quyết định số 2064/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022.
10/07/2022 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
08/07/2022 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
03/07/2022 Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Cẩm Thượng,thành phố Hải Dương tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh Hải Dương.
21/06/2022 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
07/06/2022 Quyết định số 1584/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030”.
03/06/2022 Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg.
02/06/2022 Quyết định số 1524/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố.
26/05/2022 Quyết định số 1411/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chỉ tiêu một số loại đất cấp tỉnh để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và phân kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
25/05/2022 Quyết định số 1404/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nguyên tắc, tiêu trí, thứ tự ưu tiên phân bổ chỉ tiêu một số loại đất cấp tỉnh để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và phân kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
19/05/2022 Quyết định số 1315/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.
18/05/2022 Quyết định số 1275/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đến năm 2040.
27/04/2022 Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.
20/04/2022 Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
3,448,479 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner