“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 192 văn bản được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30/12/2011 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
30/12/2011 Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xét tuyển đi đào tạo theo địa chỉ, hỗ trợ đào tạo; thu hút bác sĩ, dược sĩ đại học về công tác tại cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã thuộc tỉnh.
27/12/2011 Chỉ thị số 26/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2012.
27/12/2011 Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang công lập.
27/12/2011 Quyết định số 3599/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã năm 2012.
27/12/2011 Quyết định số 3622/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Phát triển văn học, nghệ thuật tỉnh Hải Dương đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”.
26/12/2011 Quyết định số 3550/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp tại Sở Tư pháp năm 2012.
26/12/2011 Quyết định số 3551/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2012.
26/12/2011 Quyết định số 3552/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp tại Sở Y tế năm 2012.
26/12/2011 Quyết định số 3553/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012.
26/12/2011 Quyết định số 3554/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước tại Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh năm 2012.
26/12/2011 Quyết định số 3555/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2012.
26/12/2011 Quyết định số 3558/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2012.
26/12/2011 Quyết định số 3560/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp Sở Công Thương năm 2012.
26/12/2011 Quyết định số 3561/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2012.
26/12/2011 Quyết định số 3563/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước tại Sở Xây dựng năm 2012.
26/12/2011 Quyết định số 3565/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp tại Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2012.
26/12/2011 Quyết định số 3566/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội năm 2012.
26/12/2011 Quyết định số 3567/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2012.
26/12/2011 Quyết định số 3568/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp Sở Thông tin và Truyền thông năm 2012.
Chuyển tới trang:  /10     Số văn bản mỗi trang: 
3,399,412 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner