“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2022           Hội đồng nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 38 văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2022:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29/09/2022 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị 12 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Hải Dương.
29/09/2022 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp hệ thống máy móc, trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại hóa ngành Thuế.
29/09/2022 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
29/09/2022 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.
11/08/2022 Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
11/08/2022 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh Hải Dương.
11/08/2022 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận tham gia đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương.
12/07/2022 Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương.
12/07/2022 Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
12/07/2022 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.
12/07/2022 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ vốn ngân sách trung ương năm 2022 hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
12/07/2022 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung và phân bổ vốn tăng thu, vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 vào kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và kế hoạch năm 2022; phân bổ lần 1 vốn phân bổ chi tiết sau và vốn dự phòng chung (5%) nguồn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025.
12/07/2022 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương.
12/07/2022 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2021.
12/07/2022 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022.
12/07/2022 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
12/07/2022 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí đối với hộ gia đình người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
12/07/2022 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng trụ sở làm việc Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh.
12/07/2022 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023.
24/06/2022 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư, phát triển Trường Cao đẳng nghề Hải Dương.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
3,448,430 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner