“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 164 văn bản được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27/12/2007 Quyết định số 4779/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển Phòng Công chứng Số 2 sang đơn vị sự nghiệp.
27/12/2007 Quyết định số 4780/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển Phòng Công chứng Số 1 sang đơn vị sự nghiệp.
26/12/2007 Quyết định số 4687/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang.
21/12/2007 Quyết định số 4614/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
21/12/2007 Quyết định số 4615/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2008.
19/12/2007 Quyết định số 4572/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Truyền hình cáp Hải Dương thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
18/12/2007 Quyết định số 4521/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Miễn thu một số loại phí, lệ phí thuộc danh mục được miễn theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.
06/12/2007 Nghị quyết số 74/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2007 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
06/12/2007 Nghị quyết số 75/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008 từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương.
06/12/2007 Nghị quyết số 76/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2008.
06/12/2007 Nghị quyết số 77/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2006.
06/12/2007 Nghị quyết số 78/2007/NQ –HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp năm 2008 tỉnh Hải Dương.
06/12/2007 Nghị quyết số 79/2007/NQ –HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc mở rộng thành phố Hải Dương; Điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Nam Sách, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng; điều chỉnh địa giới phường Hải Tân và thành lập phường Việt Hoà, phường Tứ Minh thuộc thành phố Hải Dương – tỉnh Hải Dương.
06/12/2007 Nghị quyết số 80/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và thôn, khu dân cư.
06/12/2007 Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát năm 2008 của HĐND tỉnh.
05/12/2007 Quyết định số 4280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi nhánh số 1 - Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh.
05/12/2007 Quyết định số 4281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi nhánh số 2 - Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh.
05/12/2007 Quyết định số 4282/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Giải phóng mặt bằng thuộc thành phố Hải Dương.
04/12/2007 Quyết định số 4272/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phân bổ kinh phí dự phòng sự nghiệp giáo dục Khu vực huyện, thành phố năm 2007.
29/11/2007 Quyết định số 4219/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp quản lý trong các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Chuyển tới trang:  /9     Số văn bản mỗi trang: 
3,400,251 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner