“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 128 văn bản được ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31/12/2009 Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tài chính.
30/12/2009 Chỉ thị số 29/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo vệ An ninh trật tự năm 2010.
30/12/2009 Quyết định số 4611/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội Hải Dương.
29/12/2009 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón Tết Canh Dần năm 2010.
24/12/2009 Quyết định số 4489/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công nhận Điều lệ Hiệp hội Bánh đậu xanh tỉnh Hải Dương.
20/12/2009 Quyết định số 42/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.
20/12/2009 Quyết định số 43/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu phí chợ tại Siêu thị Chợ Cuối thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc.
20/12/2009 Quyết định số 44/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
20/12/2009 Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2010.
20/12/2009 Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh mức hỗ trợ cho giáo viên mầm non ngoài biên chế.
20/12/2009 Quyết định số 47/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
20/12/2009 Quyết định số 48/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức thu làm cơ sở miễn thủy lợi phí cho nông dân và lập dự toán cấp bù thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
20/12/2009 Quyết định số 49/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hình thức công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
18/12/2009 Quyết định số 41/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về Giải thưởng Văn học nghệ thuật Côn Sơn - Hải Dương.
16/12/2009 Quyết định số 4408/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2008 - 2015.
15/12/2009 Quyết định số 40/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
15/12/2009 Quyết định số 4359/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm giới thiệu việc làm Hải Dương.
11/12/2009 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tổ chức thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ – CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.
11/12/2009 Quyết định số 38/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt điều chỉnh mức thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh.
11/12/2009 Quyết định số 39/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cho các tổ chức hành nghề công chứng.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang: 
3,399,566 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner