“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 99 văn bản được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28/12/2012 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.
28/12/2012 Quyết định số 3227/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động về Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013-2015.
21/12/2012 Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời mức thu, tỷ lệ điều tiết nguồn thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
21/12/2012 Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đổi trường Trung học phổ thông bán công sang trường Trung học phổ thông công lập.
20/12/2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã.
20/12/2012 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
20/12/2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2013.
20/12/2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2009, 2010.
20/12/2012 Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2011.
13/12/2012 Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
13/12/2012 Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2013.
13/12/2012 Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2013.
13/12/2012 Nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn điều chỉnh Quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2009, 2010.
13/12/2012 Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2011.
13/12/2012 Nghị quyết số 44/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
13/12/2012 Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định cụ thể mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với cơ quan thanh tra nhà nước.
13/12/2012 Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường Trung học phổ thông bán công sang trường Trung học phổ thông công lập.
13/12/2012 Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch biên chế công chức các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế các đơn vị sự nghiệp năm 2013 tỉnh Hải Dương.
10/12/2012 Quyết định số 2947/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2012.
23/11/2012 Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thu hồi, chuyển nhượng, góp vốn, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi đối với đất và tài sản gắn liền với đất được Nhà nước giao, cho thuê để sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
3,399,853 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner