“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 131 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27/12/2007 Quyết định số 4779/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển Phòng Công chứng Số 2 sang đơn vị sự nghiệp.
27/12/2007 Quyết định số 4780/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển Phòng Công chứng Số 1 sang đơn vị sự nghiệp.
26/12/2007 Quyết định số 4687/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang.
21/12/2007 Quyết định số 4614/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
21/12/2007 Quyết định số 4615/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2008.
19/12/2007 Quyết định số 4572/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Truyền hình cáp Hải Dương thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
18/12/2007 Quyết định số 4521/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Miễn thu một số loại phí, lệ phí thuộc danh mục được miễn theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.
05/12/2007 Quyết định số 4280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi nhánh số 1 - Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh.
05/12/2007 Quyết định số 4281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi nhánh số 2 - Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh.
05/12/2007 Quyết định số 4282/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Giải phóng mặt bằng thuộc thành phố Hải Dương.
04/12/2007 Quyết định số 4272/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phân bổ kinh phí dự phòng sự nghiệp giáo dục Khu vực huyện, thành phố năm 2007.
29/11/2007 Quyết định số 4219/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp quản lý trong các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
27/11/2007 Quyết định số 4162/2007/QĐ -UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2007 của khối phà, đò thuộc Công ty cổ phần Công trình giao thông Hải Dương và bổ sung dự toán thu, chi NSNN năm 2007 đối với các đơn vị mới nhận bàn giao quản lý các bến phà, đò.
27/11/2007 Quyết định số 4172/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Tứ Minh, xã Việt Hoà thuộc thành phố Hải Dương là đô thị loại V.
27/11/2007 Quyết định số 4179/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch các điểm hoạt động kinh doanh nhà hàng Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
23/11/2007 Quyết định số 4135/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch tổng thể quốc gia về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ vị thành niên và thanh niên tỉnh Hải Dương giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2020.
23/11/2007 Quyết định số 4144/QĐ- UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban chỉ đạo xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
22/11/2007 Quyết định số 4120/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Điều chỉnh, bổ sung đơn giá bồi thường đất mượn thi công (thu hồi có thời hạn) trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
22/11/2007 Quyết định số 4124/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2007.
22/11/2007 Quyết định số 4125/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do thiên tai, sâu bệnh năm 2007.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang: 
2,281,002 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner