“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Hội đồng nhân dân tỉnh           Nghị quyết
Danh sách 12 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06/12/2007 Nghị quyết số 74/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2007 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
06/12/2007 Nghị quyết số 75/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008 từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương.
06/12/2007 Nghị quyết số 76/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2008.
06/12/2007 Nghị quyết số 77/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2006.
06/12/2007 Nghị quyết số 78/2007/NQ –HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp năm 2008 tỉnh Hải Dương.
06/12/2007 Nghị quyết số 79/2007/NQ –HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc mở rộng thành phố Hải Dương; Điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Nam Sách, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng; điều chỉnh địa giới phường Hải Tân và thành lập phường Việt Hoà, phường Tứ Minh thuộc thành phố Hải Dương – tỉnh Hải Dương.
06/12/2007 Nghị quyết số 80/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và thôn, khu dân cư.
06/12/2007 Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát năm 2008 của HĐND tỉnh.
17/07/2007 Nghị quyết số 69/2007/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2007.
17/07/2007 Nghị quyết số 70/2007/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách địa phương giai đoạn 2008-2010.
17/07/2007 Nghị quyết số 71/2007/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2008 đến 2010.
17/07/2007 Nghị quyết số 72/2007/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách phát triển giáo dục Mầm non Giai đoạn 2008-2010.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
2,025,279 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner