“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 136 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23/12/2008 Quyết định số 4908/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện, thành phố.
23/12/2008 Quyết định số 4909/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.
23/12/2008 Quyết định số 4910/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương.
23/12/2008 Quyết định số 63/2008/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt điều chỉnh quy định việc thu, nộp quản lý và sử dụng Phí trông giữ ô tô, xe máy, xe đạp trên địa bàn tỉnh.
20/12/2008 Quyết định số 59/2008/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành quy định về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
20/12/2008 Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt điều chỉnh mức thu học phí các trường bán công trên địa bàn tỉnh.
20/12/2008 Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.
20/12/2008 Quyết định số 62/2008/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2009.
11/12/2008 Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Quy định một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư xây dựng, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
28/11/2008 Quyết định số 57/2008/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương.
19/11/2008 Quyết định số 55/2008/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý an toàn chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
19/11/2008 Quyết định số 56/2008/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về Bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
18/11/2008 Quyết định số 4231/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ.
18/11/2008 Quyết định số 4232/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ.
17/11/2008 Quyết định số 4204/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội.
17/11/2008 Quyết định số 4205/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục Quản lý thị trường.
11/11/2008 Quyết định số 4128/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về đổi tên và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Xúc tiến thương mại.
06/11/2008 Quyết định số 4017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về đổi tên và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ.
06/11/2008 Quyết định số 54/2008/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh diện tích tối thiểu của thửa đất ở sau khi tách thửa để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
03/11/2008 Quyết định số 53/2008/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang: 
2,025,004 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner