“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 20 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30/12/2009 Chỉ thị số 29/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo vệ An ninh trật tự năm 2010.
29/12/2009 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón Tết Canh Dần năm 2010.
11/12/2009 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tổ chức thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ – CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.
23/11/2009 Chỉ thị số 25/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ than trái phép trên địa bàn tỉnh.
11/11/2009 Chỉ thị số 24/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
28/10/2009 Chỉ thị số 23/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý hồ sơ, bản đồ và mốc địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh.
15/10/2009 Chỉ thị số 22/2009/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
05/10/2009 Chỉ thị số 21/2009/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy.
26/08/2009 Chỉ thị số 18/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh dại.
14/07/2009 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai, thi hành Luật Thi hành án dân sự.
29/05/2009 Chỉ thị số 15/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009.
27/05/2009 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm để phòng dịch cúm A (H1N1).
27/05/2009 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác Bảo vệ Bí mật Nhà nước trong tình hình mới.
15/05/2009 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) ở người.
15/05/2009 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp.
15/05/2009 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
27/04/2009 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện công tác dân vận theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.
17/02/2009 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông.
10/02/2009 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ An ninh trật tự năm 2009.
13/01/2009 Chỉ thị số 01/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ - TTg ngày 27.10.2008 của Thủ tướng Chính phủ.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
1,181,327 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner