“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 14 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07/09/2010 Chỉ thị số 17/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, giáo dục đối tượng thuộc diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
07/09/2010 Chỉ thị số 18/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh việc thực hiện công tác quản lý, giáo dục giúp đỡ trẻ em hư, trẻ em làm trái pháp luật tại cộng đồng.
30/07/2010 Chỉ thị số 14/2010/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác Công an trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
25/06/2010 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.
24/06/2010 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Pháp lệnh Công an xã trên địa bàn tỉnh.
21/05/2010 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thùc hiÖn tiÕt kiÖm ®iÖn và tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện năm 2010.
19/05/2010 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo.
18/05/2010 Chỉ thị số 08/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng chống tác hại của thuốc lá.
10/05/2010 Chỉ thị số 07/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2010 - 2011.
20/04/2010 Chỉ thị số 06/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ.
05/04/2010 Chỉ thị số 05/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tai xanh (PRRS) trên đàn lợn.
31/03/2010 Chỉ thị số 04/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen, vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa Đông - Xuân 2009-2010.
12/03/2010 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
26/01/2010 Chỉ thị số 02/2010/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2010.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
1,181,368 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner