“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 17 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30/12/2011 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
27/12/2011 Chỉ thị số 26/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2012.
12/12/2011 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương.
08/12/2011 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai, thực hiện, áp dụng hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
08/11/2011 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác hoà giải ở cơ sở.
04/10/2011 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2011 và tích cực thực hiện các biện pháp quản lý tạo nguồn để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương.
30/09/2011 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
16/09/2011 Chỉ thị số 20/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
15/08/2011 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011 - 2012.
30/06/2011 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động phong trào thi đua yêu nước phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT - XH năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011- 2015) của tỉnh.
27/06/2011 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn ma tuý trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.
23/06/2011 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.
31/05/2011 Chỉ thị số 15/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
30/05/2011 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011.
10/05/2011 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2011 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2011 – 2012.
05/05/2011 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều năm 2011.
23/03/2011 Chỉ thị số 10/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
1,379,106 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner