“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Tất cả các cơ quan ban hành           Nghị quyết
Danh sách 31 Nghị quyết do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09/12/2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
09/12/2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2012.
09/12/2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2012.
09/12/2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-H§ND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
09/12/2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh bổ sung phân cấp nguồn thu, tỷ lệ (%) phân chia một số nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
09/12/2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình phát triển nhà ở đô thị và nhà ở công nhân các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2015 và định hướng đến 2020.
09/12/2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp năm 2012 tỉnh Hải Dương.
09/12/2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang công lập.
09/12/2011 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định xét tuyển đi đào tạo theo địa chỉ, hỗ trợ đào tạo và thu hút bác sỹ, dược sỹ đại học về công tác tại các cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến xã thuộc tỉnh.
09/12/2011 Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Nghị quyết số 122/2009/NQ-HĐND ngày 09/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức phụ cấp đối với Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
09/12/2011 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động đặc thù của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hảỉ Dương.
09/12/2011 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
09/12/2011 Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
21/06/2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2011.
21/06/2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HDND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án thu phí chợ Thanh Bình phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương.
21/06/2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn điều chỉnh Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2009.
21/06/2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2010.
20/06/2011 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016.
20/06/2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016.
20/06/2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
1,181,978 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner