“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 18 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28/12/2012 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.
13/08/2012 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 - 2013.
27/07/2012 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo, điều hành và các biện pháp quản lý, thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách sáu tháng cuối năm 2012.
27/07/2012 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ an toàn Công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
06/07/2012 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 – 2015 và năm 2013.
28/05/2012 Chỉ thị số 14/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
14/05/2012 Chỉ thị số 13/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2012.
11/05/2012 Chỉ thị số 12/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012 - 2013.
07/05/2012 Chỉ thị số 11/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác Phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012.
23/04/2012 Chỉ thị số 10/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
18/04/2012 Chỉ thị số 09/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc chi trả kinh phí hỗ trợ thay thế xe công nông; xe lôi máy; xe cơ giới ba bánh; xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông”.
16/04/2012 Chỉ thị số 08/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ - TTg ngày 09-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ.
03/04/2012 Chỉ thị số 07/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người.
29/03/2012 Chỉ thị số 06/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy.
20/03/2012 Chỉ thị số 05/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động và đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2012.
09/02/2012 Chỉ thị số 04/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác phòng chống dịch cúm gia cầm năm 2012.
31/01/2012 Chỉ thị số 03/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, chống thất thu, nợ đọng đối với các loại Thuế, Phí, Lệ phí và các khoản thu khác của Ngân sách Nhà nước.
16/01/2012 Chỉ thị số 02/2012/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo vệ An ninh trật tự năm 2012.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
2,025,047 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner