“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2014           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 17 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20/10/2014 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.
29/08/2014 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 - 2015.
28/08/2014 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập kế hoạch đầu tư công 5 năm giai đoạn 2016 - 2020.
10/08/2014 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống hạn hán và đối phó với ảnh hưởng của El Nino trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
03/07/2014 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.
17/06/2014 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ.
25/05/2014 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
20/05/2014 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
14/05/2014 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
12/05/2014 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
08/05/2014 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Luật đất đai.
06/05/2014 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ Thi tốt nghiệp THPT năm 2014 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 HPT năm học 2014 - 2015.
23/04/2014 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý Trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
16/03/2014 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
02/03/2014 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường quản lý nhà nước về ông tác thanh niên.
19/02/2014 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, ứng phó khẩn cấp các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người.
07/01/2014 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo vệ An ninh trật tự năm 2014.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
1,286,566 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner