“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2015           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 5 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23/12/2015 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống hạn hán và đối phó với ảnh hưởng của El Nino năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
18/12/2015 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Luật Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
03/11/2015 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.
14/10/2015 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
15/04/2015 Chỉ thị số 07/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
2,025,606 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner