“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2017           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 9 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08/12/2017 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng trừ bệnh lùn sọc đen phương Nam và bệnh vàng lụi hại lúa trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
20/11/2017 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.
19/10/2017 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.
10/07/2017 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy.
29/06/2017 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
05/05/2017 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018.
28/04/2017 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009.
10/04/2017 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
23/02/2017 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tổ chức thực hiện Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 tỉnh Hải Dương.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
1,738,012 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner