“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2017           Hội đồng nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 16 văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13/12/2017 Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2018.
13/12/2017 Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Hải Dương.
13/12/2017 Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án công trình trên địa bàn tỉnh.
13/12/2017 Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2015-2019.
13/12/2017 Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
13/12/2017 Nghị quyết số 50/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
13/12/2017 Nghị quyết số 51/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
13/12/2017 Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp, khoán số lượng, định mức kinh phí chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã và thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
13/12/2017 Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
11/07/2017 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.
11/07/2017 Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
11/07/2017 Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2018 cho các bệnh viện thuộc Sở Y tế.
11/07/2017 Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
11/07/2017 Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2017- 2018, lộ trình đến năm học 2020-2021.
11/07/2017 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
11/07/2017 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
1,749,040 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner