“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2017           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 42 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08/12/2017 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng trừ bệnh lùn sọc đen phương Nam và bệnh vàng lụi hại lúa trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
20/11/2017 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.
20/10/2017 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
20/10/2017 Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
19/10/2017 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.
16/10/2017 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
20/09/2017 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
20/09/2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xây dựng, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.
18/09/2017 Quyết định số 2837/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý dự án, chương trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc tỉnh quản lý.
15/08/2017 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
04/08/2017 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số nội dung về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
20/07/2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2017 - 2018, lộ trình đến năm học 2020-2021.
20/07/2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
20/07/2017 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
15/07/2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
10/07/2017 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy.
30/06/2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương.
30/06/2017 Quyết định số 1928/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
30/06/2017 Quyết định số 1929/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cụ thể Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
29/06/2017 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
1,897,152 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner