“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 29 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15/08/2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
03/08/2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá, mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
03/08/2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh mức hỗ trợ dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo và hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
18/07/2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
18/07/2018 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
18/07/2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương năm học 2018 - 2019.
04/07/2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
20/06/2018 Quyết định số 1991/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương.
20/06/2018 Quyết định số 1992/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện.
20/06/2018 Quyết định số 1993/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ.
20/06/2018 Quyết định số 1994/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Bình Giang.
20/06/2018 Quyết định số 1995/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc.
20/06/2018 Quyết định số 1996/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng.
20/06/2018 Quyết định số 1997/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Kinh Môn.
20/06/2018 Quyết định số 1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Kim Thành.
20/06/2018 Quyết định số 1999/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà.
20/06/2018 Quyết định số 2000/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế thị xã Chí Linh.
20/06/2018 Quyết định số 2001/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang.
20/06/2018 Quyết định số 2002/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Nam Sách.
19/06/2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số nội dung về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
1,164,890 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner