“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2019           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 100 văn bản được ban hành trong năm 2019:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29/11/2019 Quyết định số 419/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thôn, khu dân cư thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Giang.
08/11/2019 Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc quy định xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
08/11/2019 Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số nội dung về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
25/10/2019 Quyết định số 3732/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển thôn thành khu dân cư; công nhận thôn, khu dân cư thuộc các xã, phường trên địa bàn thị xã Kinh Môn.
25/10/2019 Quyết định số 3745/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường Trường mầm non An Bình, xã An Bình, huyện Nam Sách đạt chuẩn quốc gia.
25/10/2019 Quyết định số 3746/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường Trường mầm non Phạm Kha, xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện đạt chuẩn quốc gia.
22/10/2019 Quyết định số 3694/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7.
21/10/2019 Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm thuộc lĩnh vực xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật.
18/10/2019 Quyết định số 3673/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.
17/10/2019 Quyết định số 3630/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019” trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
15/10/2019 Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Khoản 3 Điều 36 Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.
15/10/2019 Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số nội dung tại các Quyết định do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức thuộc một số Sở thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh.
27/09/2019 Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý tạm trú đối với lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
27/09/2019 Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
27/09/2019 Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Hải Dương.
25/09/2019 Quyết định số 3311/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chung một số chỉ tiêu trong phương pháp thặng dư làm căn cứ xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
16/09/2019 Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Doanh nghiệp tư nhân Nam Khương trên địa bàn huyện Kim Thành.
30/08/2019 Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Hải Dương.
29/08/2019 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021; mở rộng địa giới hành chính thành phố Hải Dương; điều chỉnh địa giới hành chính một số phường, xã; thành lập 02 phường Tân Hưng và Nam Đồng thuộc thành phố Hải Dương.
29/08/2019 Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
2,376,540 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner