“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2020           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 63 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2020:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30/09/2020 Quyết định số 2959/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung mã định danh cho các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương.
25/09/2020 Quyết định số 2908/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ công tác Tiếp công dân phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
24/09/2020 Quyết định số 2886/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở hợp nhất Chi cục Thủy lợi và Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão.
24/09/2020 Quyết định số 2887/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
24/09/2020 Quyết định số 2888/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở tổ chức lại phòng Trồng trọt và Chi cục Bảo vệ thực vật.
24/09/2020 Quyết định số 2889/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
24/09/2020 Quyết định số 2890/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở tổ chức lại phòng Chăn nuôi và Chi cục Thú y.
24/09/2020 Quyết định số 45/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi một số nội dung về cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Khoa học và Công nghệ.
24/09/2020 Quyết định số 46/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về luân chuyển vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính Nhà nước và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở và Ủy ban nhân dân cấp huyện.
10/09/2020 Quyết định số 108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ bằng tiền cho cán bộ, công chức của Ban tiếp công dân tỉnh thực hiện may sắm trang phục tiếp dân.
10/09/2020 Quyết định số 2735/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trao giải thƣởng cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) về tỉnh Hả Dương.
10/09/2020 Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; hội, quỹ cấp tỉnh và người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.
28/08/2020 Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành.
27/08/2020 Quyết định số 2573/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Hải Dương.
04/08/2020 Quyết định số 55/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất; giao đất (đợt 1) cho Liên danh Công ty cổ phần đầu tư địa ốc OOCHOMES và Công ty cổ phần tập đoàn Thành Công thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư mới xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn.
21/07/2020 Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
21/07/2020 Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế tuyển dụng công chức cấp xã.
20/07/2020 Quyết định số 2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu bồi dưỡng giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành giáo dục năm 2020.
29/05/2020 Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014 QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.
29/05/2020 Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Ninh Giang.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
2,376,403 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner