“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 1871 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 1 văn bản
 
Chế độ - Chính sách 2 văn bản
 
Công nghiệp 1 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở 1 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông 1 văn bản
 
Khoa học công nghệ 1 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 2 văn bản
 
Tài chính - Giá cả 1 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch 1 văn bản
 
 
 
Chưa xác định lĩnh vực : 1860 văn bản.
3,379,166 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner