“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2019 Ngày 30 tháng 3 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24/12/2018 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã. 03
24/12/2018 Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính đối với thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh, huyện Kinh Môn. 06
24/12/2018 Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng và phân cấp thẩm quyền ban hành định mức diện tích công trình sự nghiệp khác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14/01/2019 Quyết định số 188/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2018 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. 11
17/01/2019 Quyết định số 255/QĐ-UBND ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương năm 2019. 29
18/01/2019 Quyết định số 270/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp, doanh nhân Cựu chiến binh - Cựu quân nhân thị xã Chí Linh. 39
18/01/2019 Quyết định số 271/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp, doanh nhân Cựu chiến binh - Cựu quân nhân huyện Nam Sách. 41
18/01/2019 Quyết định số 272/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp, doanh nhân Cựu chiến binh - Cựu quân nhân huyện Kim Thành. 43
18/01/2019 Quyết định số 273/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương. 45
19/03/2019 Quyết định số 932/QĐ-UBND phê duyệt “Kế hoạch hành động tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2030”. 51
03/04/2019 Quyết định số 1089/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2019. 67
21/02/2019 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tập trung triển khai ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh Hải Dương. 99
03/04/2019 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 102
3,156,873 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner