“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2006 Ngày 29 tháng 10 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16/10/2006 Quyết định số 3561/2006/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công. 02
16/10/2006 Quyết định số 3562/2006/QĐ- UBND v/v ban hành Quy định một số biện pháp bảo vệ an toàn công trình lưới điện trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải D¬ư¬ơng. 03
18/10/2006 Chỉ thị số 25/2006/CT - UBND về việc tổ chức thực hiện kế hoạch làm thuỷ lợi đông xuân 2006 - 2007 và công tác thu thuỷ lợi phí vụ mùa năm 2006". 14
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17/10/2006 Quyết định số 3567/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển dịch vụ Bưu chính, Viễn thông tỉnh Hải Dương giai đoạn 2006-2010. 16
3,152,636 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner