“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2010 Ngày 07 tháng 8 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
08/07/2010 Nghị quyết số 138/2010/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2010. 04
08/07/2010 Nghị quyết số 139/2010/NQ - UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 10
08/07/2010 Nghị quyết số 140/2010/NQ - UBND về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu phí chợ Phú Yên và Trung tâm thương mại thành phố Hải Dương. 15
08/07/2010 Nghị quyết số 141/2010/NQ - UBND về việc điều chỉnh mức thu học phí các trường bán công trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 26
08/07/2010 Nghị quyết số 143/2010/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khoá XIV, nhiệm kỳ 2004-2011. 28
08/07/2010 Nghị quyết số 144/2010/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên UBND tỉnh Hải Dương khoá XIV, nhiệm kỳ 2004-2011. 29
Ủy ban nhân dân tỉnh
02/07/2010 Quyết định số 13/2010/QĐ - UBND ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ bằng ô tô trong đô thị và phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 30
20/07/2010 Quyết định số 14/2010/QĐ - UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 43
20/07/2010 Quyết định số 15/2010/QĐ - UBND về việc điều chỉnh mức thu học phí các trường bán công trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 47
20/07/2010 Quyết định số 16/2010/QĐ - UBND về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu phí chợ Phú Yên và Trung tâm thương mại thành phố Hải Dương. 49
20/08/2010 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND về việc thành lập tổ chức khuyến nông cấp xã. 51
30/07/2010 Chỉ thị số 14/2010/CT - UBND về việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác Công an trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 54
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/07/2010 Quyết định số 1842/QĐ - UBND về việc phê duyệt bổ sung Dự án khu phía Tây cầu Phú Lương, thành phố Hải Dương vào Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2008 - 2015. 57
20/07/2010 Quyết định số 1862/QĐ - UBND về việc công nhận Điều lệ Hiệp hội Sản xuất và thương mại “Nếp cái hoa vàng” Kinh Môn. 59
21/07/2010 Quyết định số 1865/QĐ - UBND v/v ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2010 – 2011 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 60
21/07/2010 Quyết định số 1872/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện. 63
21/07/2010 Quyết định số 1874/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ. 66
21/07/2010 Quyết định số 1876/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở. 69
21/07/2010 Quyết định số 1877/QĐ-UBND về việc mở lớp hoàn thiện trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở Khóa 2 năm 2010. 71
16/08/2010 Quyết định số 2114/QĐ - UBND về việc phê duyệt bổ sung Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu dân cư và trung tâm thương mại làng nghề Lược – Vac, xã Thái Học, huyện Bình Giang vào Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2008 - 2015. 73
25/08/2010 Quyết định số 2212/QĐ - UBND về việc phê duyệt bổ sung Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Nhân Quyền, huyện Bình Giang (Khu B) vào Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2008 - 2015. 75
25/08/2010 Quyết định số 2213/QĐ - UBND về việc phê duyệt bổ sung Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới phía Đông mở rộng, thành phố Hải Dương vào Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2008 - 2015. 77
27/08/2010 Quyết định số 2240/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ. 79
3,140,654 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner