“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2015 Ngày 03 tháng 8 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09/07/2015 Nghị quyết số 112/2015/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015. 03
09/07/2015 Nghị quyết số 113/2015/NQ-HĐND về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2015. 07
09/07/2015 Nghị quyết số 114/2015/NQ-HĐND về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2015. 26
09/07/2015 Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch đất rừng. 57
09/07/2015 Nghị quyết số 116/2015/NQ- HĐND về chủ trương đầu tư Dự án Khu công sở hành chính tập trung tỉnh Hải Dương. 58
09/07/2015 Nghị quyết số 117/2015/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 61
09/07/2015 Nghị quyết số 118/2015/NQ-HĐND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2016 cho các bệnh viện thuộc Sở Y tế. 68
09/07/2015 Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án thành lập thị xã Kinh Môn và thành lập các phường thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. 70
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/07/2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 73
24/07/2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn tại trụ sở tiếp công dân của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 81
31/07/2015 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND về việc: Quy định một số nội dung về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 89
31/07/2015 Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND v/v: Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 91
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16/07/2015 Quyết định số 1762/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Gia Lộc. 96
16/07/2015 Quyết định số 1763/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Kinh Môn. 98
31/07/2015 Quyết định số 1944/QĐ-UBND về việc đặt tên quảng trường trên địa bàn thị xã Chí Linh. 102
31/07/2015 Quyết định số 1945/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh cho các bệnh viện thuộc Sở Y tế. 104
3,151,455 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner