“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2021 Ngày 30 tháng 10 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
29/10/2021 Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồnthu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025. 03
29/10/2021 Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND quy định một số chế độ, mức chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026. 06
29/10/2021 Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng học phí tại các trường mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2021-2022. 20
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
29/10/2021 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND quy định giá, mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021. 23
29/10/2021 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng Nhà lớp học 03 tầng 15 phòng trường THPT Ninh Giang, huyện Ninh Giang. 30
29/10/2021 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 33
29/10/2021 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về việc chấp thuận điều chỉnh giảm chỉ tiêu phân bổ đất khu công nghiệp của huyện Thanh Hà tại Khu công nghiệp Thanh Hà, bổ sung cho Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng, huyện Bình Giang. 53
29/10/2021 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Tu bổ, tôn tạo hạ tầng phía trước đền Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 55
29/10/2021 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025. 58
29/10/2021 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án:Tu bổ, nạo vét kênh dẫn nước tưới, tiêu và cải tạo, nâng cấp một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025. 61
29/10/2021 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về việc đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 64
3,111,593 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner