“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2018 Ngày 30 tháng 6 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14/03/2018 Quyết định số 01/2018/QĐ- UBND ban hành Quy định quản lý, vận hành và yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 04
22/03/2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 18
27/03/2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 23
06/04/2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương. 27
11/04/2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 28
14/04/2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2018. 38
29/05/2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 42
07/06/2018 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 48
11/06/2018 Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ tỉnh Hải Dương. 54
19/06/2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND quy định một số nội dung về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 60
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/06/2018 Quyết định số 1991/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương. 63
20/06/2018 Quyết định số 1992/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện. 68
20/06/2018 Quyết định số 1993/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ. 73
20/06/2018 Quyết định số 1994/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Bình Giang. 78
20/06/2018 Quyết định số 1995/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc. 83
20/06/2018 Quyết định số 1996/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng. 88
20/06/2018 Quyết định số 1997/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Kinh Môn. 93
20/06/2018 Quyết định số 1998/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Kim Thành. 98
20/06/2018 Quyết định số 1999/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà. 103
20/06/2018 Quyết định số 2000/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế thị xã Chí Linh. 108
20/06/2018 Quyết định số 2001/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang. 113
20/06/2018 Quyết định số 2002/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Nam Sách. 118
27/02/2018 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2018. 123
03/05/2018 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 127
08/05/2018 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019. 129
22/06/2018 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 132
3,421,465 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner