“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2007 Ngày 15 tháng 5 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13/04/2007 Quyết định số 1466/2007/QĐ - UBND về việc sửa đổi một số điều thuộc Quy định về chế độ thu hút, ưu đãi và sử dụng nhân tài. 05
03/05/2007 Quyết định số 1654/2007/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý và xây dựng nhà trông coi trên đất chuyển đổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 07
14/05/2007 Quyết định số 1789/2007/QĐ - UBND ban hành quy định về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. 14
30/03/2007 Chỉ thị số 09/2007/CT – UBND về việc tăng cường các giải pháp thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trong năm 2007 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 31
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02/04/2007 Quyết định số 1367/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hoá - Thông tin trực thuộc UBND huyện Bình Giang. 36
02/04/2007 Quyết định số 1368/QĐ - UBND về việc thành lập Trung tâm Thể dục - Thể thao trực thuộc UBND huyện Bình Giang. 40
06/04/2007 Quyết định số 1392/QĐ - UBND v/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 43
09/04/2007 Quyết định số 1406/QĐ - UBND về việc tổ chức tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 761/QĐ - UBND ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trên Trang tin điện tử của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 46
09/04/2007 Quyết định số 1415/QĐ - UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc. 48
09/04/2007 Quyết định số 1416/QĐ - UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Nhà hát chèo Hải Dương. 51
09/04/2007 Quyết định số 1417/QĐ-UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn Hải Dương. 55
09/04/2007 Quyết định số 1418/QĐ - UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hoá - Thông tin trực thuộc UBND huyện Kinh Môn. 59
09/04/2007 Quyết định số 1662/QĐ-UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn. 63
04/05/2007 Quyết định số 1663/QĐ - UBND về việc đổi tên Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện. 65
04/05/2007 Quyết định số 1664/QĐ - UBND về việc đổi tên Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương. 66
04/05/2007 Quyết định số 1665/QĐ - UBND về việc đổi tên Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành. 67
04/05/2007 Quyết định số 1666/QĐ - UBND về việc đổi tên Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nam Sách. 68
04/05/2007 Quyết định số 1667/QĐ - UBND về việc đổi tên Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Giang. 69
04/05/2007 Quyết định số 1668/QĐ - UBND về việc đổi tên Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kinh Môn. 70
04/05/2007 Quyết định số 1669/QĐ - UBND về việc đổi tên Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà. 71
04/05/2007 Quyết định số 1670/QĐ - UBND về việc đổi tên Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Giàng. 72
04/05/2007 Quyết định số 1671/QĐ - UBND về việc đổi tên Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ. 73
04/05/2007 Quyết định số 1672/QĐ - UBND về việc đổi tên Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang. 75
04/05/2007 Quyết định số 1673/QĐ - UBND về việc đổi tên Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc. 76
04/05/2007 Quyết định số 1674/QĐ - UBND về việc đổi tên Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chí Linh. 77
07/05/2007 Quyết định số 1686/QĐ - UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Hải Dương. 78
08/05/2007 Quyết định số 1704/QĐ - UBND về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp - Dạy nghề Thanh Miện. 82
08/05/2007 Quyết định số 1705/QĐ - UBND về việc thành lập Trung tâm Thể thao dưới nước trực thuộc Sở Thể dục - Thể thao. 85
14/05/2007 Quyết định số 1781/QĐ - UBND về việc kiện toàn các tổ chức trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương. 89
10/05/2007 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp năm 2007 và tuyển sinh lớp 10 năm học 2007 - 2008. 92
3,113,517 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner