“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2021 Ngày 30 tháng 01 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
24/12/2020 Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. 03
24/12/2020 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính tạo động lực phát triển thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn (giai đoạn 2021 - 2025). 13
24/12/2020 Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2021. 16
24/12/2020 Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND về Kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025. 69
24/12/2020 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 78
24/12/2020 Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND quyết định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế và hỗ trợ bổ sung mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 85
24/12/2020 Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với các đối tượng đang được nuôi dưỡng, học tập tại Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc Hội Người mù tỉnh Hải Dương. 88
24/12/2020 Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND quy định một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 91
24/12/2020 Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021 - 2025. 99
24/12/2020 Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương năm 2021. 102
24/12/2020 Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ban hành Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025. 105
24/12/2020 Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND về phương án kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 của tỉnh Hải Dương. 117
24/12/2020 Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Hải Dương. 155
3,140,145 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner