“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2006 Ngày 10 tháng 8 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01/09/2006 Quyết định số 3033/2006/QĐ-UBND v/v Quy định tạm thời mức thu học phí đối với bậc học mầm non trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm học 2006 - 2007. 03
11/09/2006 Quyết định số 3115/2006/QĐ-UBND v/v phê duyệt kế hoạch khoa học và công nghệ 5 năm 2006 - 2010. 05
13/09/2006 Quyết định số 3150/2006/QĐ-UBND v/v Tạm thời đình chỉ một số quy định về ưu đãi đầu tư tại Quyết định số 3149/2002/QĐ-UB ngày 17/7/2002 và Quyết định số 920/2003/QĐ-UB ngày 03/4/2003 của UBND tỉnh Hải Dương. 34
31/08/2006 Chỉ thị số 22/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý an toàn bức xạ và an ninh các nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh. 37
12/09/2006 Chỉ thị số 23/2006/CT-UBND về việc đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. 39
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24/08/2006 Quyết định số 2918/QĐ-UBND v/v thành lập Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi huyện Tứ Kỳ. 42
24/08/2006 Quyết định số 2938/QĐ-UBND về việc thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Tứ Kỳ. 44
11/09/2006 Quyết định số 3120/QĐ-UBND v/v Ban hành “Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Uỷ ban Nhân dân tỉnh và Ban thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh”. 46
11/09/2006 Quyết định số 3122/QĐ-UBND v/v Thành lập Đội kiểm tra cơ động liên ngành của tỉnh để kiểm tra việc kinh doanh, vận chuyển, lưu thông, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. 51
30/09/2006 Quyết định số 3153/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Chuyển đổi Trung tâm Thông tin khoa học-công nghệ và Tin học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm". 54
25/08/2006 Chỉ thị số 21/CT- UBND v/v Tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người. 59
3,155,684 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner