“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2006 Ngày 15 tháng 9 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28/09/2006 Quyết định số 3334/2006/QĐ-UBND v/v Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15/09/2006 Quyết định số 3201/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Hệ thống cấp nước thành phố Hải Dương giai đoạn 2006-2010. 12
18/09/2006 Quyết định số 3213/QĐ-UBND v/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2005. 21
20/09/2006 Quyết định số 3229/QĐ-UBND v/v phê duyệt phương án giá giống lúa bố mẹ để sản xuất hạt lai F1 và giống lúa Đặc sản làm cơ sở xác định kinh phí trợ giá giống vụ mùa năm 2006. 23
21/09/2006 Quyết định số 3256/QĐ-UBND v/v Thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Nam Sách. 25
22/09/2006 Quyết định số 3281/QĐ-UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương. 27
22/09/2006 Quyết định số 3284/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Kế hoạch hóa Gia đình huyện Ninh Giang. 30
27/09/2006 Quyết định số 3315/QĐ-UBND v/v phê duyệt Chương trình đẩy mạnh xúc tiến thương mại- du lịch tỉnh Hải Dương giai đoạn 2006 - 2010. 31
27/09/2006 Quyết định số 3316/QĐ-UBND v/v Phê duỵệt Đề án Phát triển dịch vụ du lịch tỉnh Hải Dương giai đoạn 2006-2010. 34
27/09/2006 Quyết định số 3317/QĐ-UBND v/v Phê duyệt Đề án Phát triển dịch vụ thương mại hàng hoá tỉnh Hải Dương giai đoạn 2006-2010. 47
29/09/2006 Quyết định số 3359/QĐ-UBND v/v Hỗ trợ giá giống khoai tây vụ Đông Xuân năm 2006 - 2007. 65
3,156,125 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner