“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2006 Ngày 15 tháng 7 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08/08/2006 Quyết định số 2750/2006/QĐ-UBND v/v Quy định mức thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 03
17/08/2006 Quyết định số 2827/2006/QĐ-UBND v/v Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 – 2010 tỉnh Hải Dương. 74
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11/08/2006 Quyết định số 2762/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án mở rộng địa giới hành chính thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách. 83
14/08/2006 Quyết định số 2782/QĐ-UBND v/v cấp phát miễn phí Công báo tỉnh. 85
17/08/2006 Quyết định số 2812/QĐ-UBND v/v phê duyệt phương án giá giống bố mẹ và giống lúa thương phẩm làm cơ sở xác định kinh phí trợ giá giống vụ chiêm xuân năm 2006. 104
21/08/2006 Quyết định số 2853/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 106
21/08/2006 Quyết định số 2854/2006/QĐ-UBND v/v đặt tên, đổi tên đường phố, quảng trường trên địa bàn thành phố Hải Dương. 115
21/08/2006 Quyết định số 2855/2006/QĐ-UBND v/v đặt tên, đổi tên đường phố trên địa bàn thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh. 125
23/08/2006 Quyết định số 2880/QĐ-UBND về việc đổi tên Trường Trung học Nông nghiệp Hải Dương thành Trường Trung cấp Nông nghiệp và PTNT Hải Dương. 126
18/08/2006 Chỉ thị số 20/CT-UBND thực hiện cuộc vận động " Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. 128
3,155,562 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner