“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2022 Ngày 30 tháng 6 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03/06/2022 Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg. 03
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
24/06/2022 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư, phát triển Trường Cao đẳng nghề Hải Dương. 05
24/06/2022 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 08
24/06/2022 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trường Trung học phổ thông Nhị Chiểu, thị xã Kinh Môn (địa điểm mới – giai đoạn 2). 10
24/06/2022 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 396 kéo dài (đoạn nối từ đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 390). 13
24/06/2022 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu Vạn kết nối Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh với đường dẫn cầu Triều, thị xã Kinh Môn. 16
Ủy ban nhân dân tỉnh
02/06/2022 Quyết định số 1524/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố. 20
07/06/2022 Quyết định số 1584/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030”. 33
21/06/2022 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 69
3,113,558 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner