“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2007 Ngày 15 tháng 12 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29/11/2007 Quyết định số 4219/2007/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý trong các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 03
18/12/2007 Quyết định số 4521/2007/QĐ-UBND v/v Miễn thu một số loại phí, lệ phí thuộc danh mục được miễn theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. 05
21/12/2007 Quyết định số 4614/2007/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 08
21/12/2007 Quyết định số 4615/2007/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2008. 22
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04/12/2007 Quyết định số 4272/QĐ-UBND v/v phân bổ kinh phí dự phòng sự nghiệp giáo dục Khu vực huyện, thành phố năm 2007. 54
05/12/2007 Quyết định số 4280/QĐ-UBND về việc thành lập Chi nhánh số 1 - Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh. 56
05/12/2007 Quyết định số 4281/QĐ-UBND về việc thành lập Chi nhánh số 2 - Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh. 58
05/12/2007 Quyết định số 4282/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Giải phóng mặt bằng thuộc thành phố Hải Dương. 60
19/12/2007 Quyết định số 4572/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Truyền hình cáp Hải Dương thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 63
26/12/2007 Quyết định số 4687/2007/QĐ-UBND v/v đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang. 67
27/12/2007 Quyết định số 4779/QĐ-UBND về chuyển Phòng Công chứng Số 2 sang đơn vị sự nghiệp. 70
27/12/2007 Quyết định số 4780/QĐ - UBND về chuyển Phòng Công chứng Số 1 sang đơn vị sự nghiệp. 73
3,428,378 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner