“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2022 Ngày 30 tháng 4 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
29/04/2022 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND quy định chế độ trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có vợ, chồng, con hoặc có nhưng đã chết, mất tích, ly hôn hoặc vợ, chồng, con đều đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 03
29/04/2022 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND quy địnhnội dung, định mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 06
29/04/2022 Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND quy định số lượng, mức chi bồi dưỡng hằng tháng đối với cộng tác viên dân số tại thôn, khu dân cư thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 15
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
29/04/2022 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có vợ, chồng, con hoặc có nhưng đã chết, mất tích, ly hôn hoặc vợ, chồng, con đều đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 18
29/04/2022 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 26
29/04/2022 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực sự nghiệp Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 31
29/04/2022 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí đối với cộng tác viên dân số tại thôn, khu dân cư thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 36
29/04/2022 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 391 đoạn từ thành phố Hải Dương đến đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương. 39
29/04/2022 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 391 đoạn từ Km24+600-Km28+400. 43
29/04/2022 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022. 46
29/04/2022 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 102
29/04/2022 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND bổ sung danh mục và phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 (vốn ngân sách tỉnh) cho dự án: Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Nhà khách Bạch Ðằng. 124
29/04/2022 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn vay ODA để trả nợ gốc năm 2022. 126
3,155,241 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner