“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2009 Ngày 01 tháng 5 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12/05/2009 Quyết định số 12/2009/QĐ - UBND về việc kiện toàn Ban an toàn giao thông tỉnh. 03
13/05/2009 Quyết định số 13/2009/QĐ - UBND ban hành Quy định về việc công nhận làng nghề Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương. 06
15/05/2009 Quyết định số 14/2009/QĐ - UBND về trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma tuý tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục lao động xã hội. 14
18/05/2009 Quyết định số 15/2009/QĐ - UBND ban hành Quy định về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hải Dương. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13/05/2009 Quyết định số 1779/QĐ - UBND về việc đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trường Trung cấp Y tế Hải Dương. 23
19/05/2009 Quyết định số 1850/QĐ - UBND cử bổ sung thành viên Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng. 26
22/05/2009 Quyết định số 1916/QĐ - UBND về thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Ninh Giang. 28
27/05/2009 Quyết định số 1954/QĐ - UBND về đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông. 30
15/05/2009 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) ở người. 33
15/05/2009 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp. 35
15/05/2009 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 38
27/05/2009 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm để phòng dịch cúm A (H1N1). 40
27/05/2009 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường công tác Bảo vệ Bí mật Nhà nước trong tình hình mới. 42
29/05/2009 Chỉ thị số 15/CT - UBND về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009. 45
3,155,237 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner