“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04 + 05           Năm 2021 Ngày 30 tháng 3 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10/03/2021 Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ban hành Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 03
Ủy ban nhân dân tỉnh
23/02/2021 Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 10
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
10/03/2021 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2020 và điều hành ngân sách 9 tháng còn lại năm 2021. 19
10/03/2021 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng du lịch chùa Huyền Thiên, thị xã Chí Linh (nay là thành phố Chí Linh), tỉnh Hải Dương. 37
23/03/2021 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; điều chỉnh một số dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa phát sinh trong năm 2021. 40
23/03/2021 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương. 56
Ủy ban nhân dân tỉnh
02/02/2021 Quyết định số 369/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020. 59
05/02/2021 Quyết định số 484/QĐ-UBND ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Hải Dương năm 2021. 61
05/03/2021 Quyết định số 713/QĐ-UBND về việc công bố hiện trạng rừng năm 2020 tỉnh Hải Dương. 75
09/03/2021 Quyết định số 761/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Hải Dương, thực hiện từ năm học 2021 - 2022. 89
12/03/2021 Quyết định số 839/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 95
19/03/2021 Quyết định số 901/QĐ-UBND về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 108
19/01/2021 Chỉ thị số 4/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 123
04/02/2021 Chỉ thị số 5/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hải Dương. 128
2,703,470 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner